.
 
  ANA SAYFA
  LİNK LİSTESİ
  SINAV SORULARI
  FOTOĞRAF GALERİSİ
  ÇALIŞMA KAĞITLARI
  HAFTANIN ENLERİ
  ATATÜRK KÖŞESİ
  PROJE ÖDEVLERİ
  PERFORMANS GÖREVLERİ
  ŞİİR KÖŞESİ
  ETKİNLİK PANOSU
  ETKİNLİKLERİMİZ
  SINIFIM 1/A
  SINIFIM 2-A
  RESİM SLAYTLARI
  OKULUMUZ
  VELİLERE
  OYUNLAR
  AİLE EĞİTİMİ
  EDİTÖR
  OKUMA HIZIMIZ
  HERGÜN BÜYÜYORUZ
  SINIFTAN HABERLER
  SATRANÇ OYNA
  SBS
  GAZETE OKU
  İSTİKLAL MARŞI
  YERLİ MALI HAFTASI
  DÜNYA HARİTASI
  TÜRKİYEM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SINAV SONUÇLARI
  VAR MISIN YOK MUSUN
  TOPLİSTE
  BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
  BESLENME LİSTESİ
  HAFTALIK DERS PROGRAMI
  GÜNLÜK EV ÇALIŞMA PROGRAMI
  SINIF NÖBET LİSTESİ
  SOSYAL KULÜP GÖREV LİSTESİ
  EV ZİYARETLERİ
  KİTAP OKUMA PROJEMİZ
Web'te Türkçe


ATATÜRK KÖŞESİ

ATATÜRK KRONOLOJİSİ
 
1881
 
Mustafa Kemal' in doğumu.
1886
 
Mustafa Kemal' in ilk öğretimine başlaması.
1888
 
Babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü.
1893
 
Selanik Askeri Rüştiyesi' ne girdi ve Mustafa adını aldı.
1895
 
Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi. Manastır Askeri İdadisi' ne girdi.
13.03.1899
 
İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
1902
 
Harp Akademisine girdi ve burada gazete çıkardı.
11.01.1905
 
Harp Akademisini yüzbaşı olarak bitirdi, Şam' a 5.Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
Ekim 1906
 
Şam' da "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni " kurdu. Şam' da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.
23.07.1908
 
Meşrutiyet' in ilan edilmesi için çalışmalar.
31.03.1909
 
31 Mart ihtilaliyle Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
13.09.1911
 
Mustafa Kemal, İstanbul' a Genelkurmay' a naklen atandı.
27.11.1911
 
Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
09.01.1912
 
Mustafa Kemal, Trablusgarp' ta Tobruk Saldırısını.
27.10.1913
 
Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliğe atandı.
01.03.1914
 
Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseldi.
02.02.1915
 
Mustafa Kemal, Tekir dağında 19. Tümeni kurdu.
25.02.1915
 
Mustafa Kemal' in Maydos' a gidişi.
25.04.1915
 
Mustafa Kemal, Arıburnun da itilaf Devletleri' ne karşı koydu.
01.06.1915
 
Mustafa Kemal' in Albaylığa yükselişi.
09.08.1915
 
Mustafa Kemal, Anafartalar Gurubu Komutanlığına atandı.
10.08.1915
 
Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
01.04.1915
 
Mustafa Kemal, Tuğgeneralliğe yükselişi.
06.08.1916
 
Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş' u düşmanın elinden kurtardı.
20.09.1917
 
Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporu yazdı.
Ekim 1917
 
Mustafa Kemal, İstanbul' a döndü.
26.10.1918
 
Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırısını durdurdu.
30.10.1918
 
Mondros Mütarekesi'nin imzası.
31.10.1918
 
Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.
13.11.1918
 
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal' in İstanbul' a dönüşü.
30.04.1919
 
Mustafa Kemal' in Erzurum' da bulunan 9. Ordu Müfettişliği' ne atanması.
15.05.1919
 
İzmir' e Yunanlıların asker çıkarması.
16.05.1919
 
Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul' dan ayrıldı.
19.05.1919
 
Mustafa Kemal' in Samsun' a çıkışı.
15.06.1919
 
Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.
21.06.1919
 
Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi' ne çağırdı.
8-9.07.1919
 
Mustafa Kemal, Askerlikten çekildi.
23.07.1919
 
Mustafa Kemal' in başkanlığında Sivas Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (Dağılma tarihi: 7 Ağustos 1919)
04.09.1919
 
Mustafa Kemal' in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.
11.09.1919
 
Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi başkanlığına seçildi.
22.10.1919
 
Amasya Protokolü' nün imzalanması.
07.11.1919
 
Mustafa Kemal, Erzurum' dan Milletvekili seçildi.
27.12.1919
 
Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara' ya geldi.
20.03.1920
 
İstanbul' un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal' in protestosu, Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
18.03.1920
 
 İstanbul' da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.
19.03.1920
 
Mustafa Kemal tarafından Ankara' da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında ileri duyuruda bulunması.
23.04.1920
 
Mustafa Kemal, Ankara' da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
24.04.1920
 
Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
05.05.1920
 
Mustafa Kemal' in Başkanlığında ilk Hükümet' in toplanması.
11.05.1920
 
Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
24.05.1920
 
Mustafa Kemal' in cezası Padişah tarafından onaylandı.
10.08.1920
 
Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
10.01.1920
 
I. İnönü Savaşı
20.01.1921
 
İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anaysa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
30.03.1921
01.04.1921
 
II. İnönü Savaşı
10.05.1921
 
Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal' in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
05.08.1921
 
Mustafa Kemal' e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
22.08.1921
 
Mustafa Kemal' in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı' nın başlaması.
13.09.1921
 
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
19.09.1921
 
Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi unvanını alması.
26.08.1922
 
Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruzu yönetmesi.
30.08.1922
 
Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
01.09.1922
 
Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini vermesi.
09.09.1922
 
Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
10.09.1922
 
Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.
11.10.1922
 
Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
01.11.1922
 
Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine Saltanatlığın kaldırılması.
17.11.1922
 
Vahdettin'in bir İngiliz Harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
29.01.1923
 
Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım ile evlenmesi.
24.07.1923
 
Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
09.08.1923
 
Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.
11.08.1923
 
Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
29.10.1923
 
Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
29.10.1923
 
Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.
01.03.1924
 
Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliğin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
03.03.1924
 
Hilafetin Kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.
20.04.1924
 
Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
17.02.1924
 
Aşarın kaldırılması.
24.08.1925
 
Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.
25.11.1925
 
Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
30.11.1925
 
Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
26.12.1925
 
Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
17.02.1926
 
Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
01.07.1927
 
Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gelmesi.
20.10.1927
 
Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2.Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku söylemesi.
01.11.1927
 
Gazi Mustafa Kemal'in 2. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
09.08.1928
 
Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk Alfabesi hakkında nutkunu söylemesi.
03.11.1928
 
Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
15.04.1931
 
Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
04.05.1931
 
Gazi Mustafa Kemal'in 3. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
12.07.1932
 
Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
29.10.1933
 
Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10.Yıl dönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
24.11.1934
 
Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi.
01.03.1935
 
Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
01.05.1937
 
Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
31.03.1938
 
Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.
15.09.1938
 
Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
16.10.1938
 
Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayına başlanması.
10.11.1938
 
ATATÜRK'ÜN VEFATI ... (Perşembe, saat: 09.05)
11.11.1938
 
İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunu indirerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.
12.11.1938
 
Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim Gençliği'nin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
13.11.1938
 
Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri. 14.11.1938 Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
15.11.1938
 
Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
16.11.1938
 
İstanbullular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
19.11.1938
 
Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
20.11.1938
 
Atatürk'ün naşının Ankara'ya ulaşması ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
21.11.1938
 
Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici Kabre konulması.
25.11.1938
 
Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.
26.12.1938
 
Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabulü.
04.11.1953
 
Atatürk'ün Geçici Kabri açılması.
10.11.1954
 
Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledildi.
 
 
 

tr0026.gif

 
Reklam  
   
 
 

 
SINIF BAŞKANI  
 

Beyza DİNÇAYDIN

 
BAŞKAN YARDIMCILARI  
 

Ayşenur KASAP


Sadettin KADİM

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
barisyilmaz35.tr.gg site ekle